8587998254989446139374360256


8587998254989026020374359233


داود طیب زاده


8587998254989296095374361279

***نسیم معرفت***

 


به نام خدا

محضر شریف دانشمند محترم جناب مستطاب آقای داود طیب زاده مشکین شهری اردبیلی

سلام علیکم

نامه حاکی از لطف  و مهر و عنایت جنابعالی واصل شد . خطه آذربایجان  مهد علم و دانش و فرهنگ و شعر و ادب و حکمت و فلسفه و تفسیر است که شخصیت ها و مشاهیر و مفاخری چون پروین اعتصامی نابغه ادب پارسی  و افضل الدین خاقانی شروانی شاعر و قصیده سرای بزرگ ایران زمین و علامه طباطبایی صاحب  تفسیر گرانسنگ المیزان و  علامه امینی  صاحب الغدیر و مدافع حریم ولایت و تشیع   و علامه جعفری فیلسوف و محقق و متفکر جهان اسلام را در دامن خود پروریده است .آشنایی و دیدار با حضرتعالی که از دیار نام آوران فضل و فضیلت و دانش هستید و  مستغرق  در علم و فرهنگ و شعر و حکمت و ... می باشید بسی مایه خرسندی است و امیدوارم که در سایه توجهات و عنایات حضرت پروردگار به خواسته های متعالی خویش نایل گشته و در ترویج و نشر آثار ارزشمندتان موفق باشید. سلامت و بقای عمرشریف تان را از خداوند متعال مسئلت دارم .

سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی

24 آذر 1396 ه.ش

 


** آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی
برچسب ها :
دانشمندمحترم جناب مستطاب آقای داودطیب زاده مشکین شهری+آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی , 

موضوع :
یادداشت های استاد سعادت میرقدیم ,